Remonty i wykończenia wnętrz. BM Kompleks – projekty, aranżacje i wystrój wnętrz. Gdańsk, Gdynia, Sopot, Trójmiasto.

Pytania i odpowiedzi 

Zamieszczamy w tym miejscu najczęściej zadawane pytania do nas kierowane i odpowiedzi.
Jeżeli chcesz zadać pytanie dla firmy BM KOMPLEKS przejdź do formularza kontaktowego lub wyśij e-mail na adres


Jak wygląda w Waszej firmie przebieg przygotowania inwestycji i sama jego realizacja?

Niezależnie od rodzaju oraz wielości inwestycji proces przygotowania do niej jest zawsze taki sam:

 1. wstępne spotkanie na budowie, rozmowa dotycząca wymagań Inwestora oraz jego    przemyśleń i  upodobań, przedmiar budowlany
 2. w przypadku większych inwestycji określenie koncepcji oraz rysunki wstępne lub wizualizacje do zaakceptowania przez Inwestora
 3. na podstawie koncepcji i przedmiaru wykonanie kosztorysu ofertowego
 4. podpisanie umowy
 5. rozszerzenie koncepcji do projektu szczegółowego w przypadku takiej potrzeby
 6. kompletowanie zamówień na materiały nietypowe i gromadzenie reszty materiałów
 7. wykonanie inwestycji przez naszą firmę
 8. odbiory i rozliczenie  

   
Chcę wykonać projekt aranżacji mieszkania. Na ile jest zobowiązujące spotkanie z Państwem i z jakimi wiąże się to kosztami?

Po wstępnym spotkaniu na budowie wykonujemy wywiad z Inwestorem oraz przedmiar i słowne nakreślenie koncepcji. Na tej podstawie wykonujemy kilka wstępnych aranżacji przedstawiając je dla Państwa na rysunkach płaskich. Do tej chwili cała nasza usługa jest bezpłatna.
Po zaakceptowaniu którejś z koncepcji podpisujemy umowę na kompletny projekt aranżacji z wizualizacjami.    
 

Jak wygląda podpisanie umowy z Waszą firmą i do czego taka umowa zobowiązuje ?

Umowa jest podpisywana na etapie zaakceptowania kosztorysu wstępnego. Określony jest w nim szczegółowy zakres prac oraz zestawienie zastosowanych materiałów i ich wartość. Kosztorys taki jest załącznikiem do umowy w której precyzyjnie określa się termin wykonania usługi oraz orientacyjną wartość przedmiotu umowy wg dołączonego kosztorysu. Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie wykonywania prac przewyższające 10% wartości kosztorysowej wymagają pisemnego aneksu do umowy.

 

Planuje remont mieszkania. O ile wcześniej powinienem się do Państwa zgłosić i do czego to zobowiązuje?

To zależy od wielkości inwestycji. Wszystkie małe prace np. łazienka czy kuchnia staramy wykonywać na bieżąco. Większe prace realizujemy z co najmniej 6 tyg. wyprzedzeniem. Warto jednak dodać iż często samo skompletowanie materiałów (zamówienia płytek, armatury, drzwi) wymaga odpowiedniego wyprzedzenia czasowego.  
Samo pierwsze spotkanie i wykonanie z naszej strony kosztorysu ofertowego do niczego nie zobowiązuje, jednak już rezerwacja terminu wiąże się z podpisaniem umowy.
 
 

Jak wygląda rozliczenie finansowe w Waszej firmie?
Jakie są procedury?

W naszej firmie stosujemy dwa rodzaje rozliczeń:

 1. Przy mniejszych inwestycjach (do 10 tys. złotych) pobierany jest zadatek na zakup   materiałów w wys. 20% wartości kosztorysowej, a reszta jest rozliczana po zakończeniu wszystkich prac.
 2. Przy większych inwestycjach (pow.10 tys. złotych) rozliczenie następuje w trzech etapach: zadatek w wys. 10% wartości kosztorysowej przy podpisaniu umowy, rozliczenie do 50% w trakcie prac po wykonaniu określonego zakresu w umowie i końcowe rozliczenie po zakończeniu prac.

   
Chciałabym zlecić Państwu remont lokalu użytkowego. Rozumiem, że otrzymam wstępny kosztorys. Na ile będzie on wiarygodny w stosunku do ostatecznego rozliczenia?

Kosztorys wstępny jest wykonywany na podstawie ustaleń, ewentualnie projektu. Określa on bardzo szczegółowo zakres prac oraz ilość, jakość i cenę materiałów, zakupywanych przez nas.
Umowa precyzuje, iż wszelkie zmiany wartości kosztorysowej pow. 10% wymagają zastosowania formy pisemnej w postaci aneksu. Wiadomo, że podczas wykonywania remontów zwłaszcza w starych budynkach nie rzadko zdarzają się niespodzianki i niektóre założenia trzeba zmienić . Jednak w takich przypadkach ustalane to jest na bieżąco z Inwestorem.

 

Wyczytałem na waszej stronie, że współpracujecie ze stolarzami. Po remoncie kuchni chciałbym zrobić meble do zabudowy. Na czym polega taka współpraca? Czy Państwo tylko pośredniczycie czy bierzecie całkowitą odpowiedzialność ?

Nasza współpraca ze wszystkimi naszymi podwykonawcami polega na skontaktowaniu ich z Państwem, ustaleniu wspólnie zakresu i organizacji oraz udzieleniu gwarancji z naszej strony na jakość wykonania przez nich usług. Bardzo to pomaga zwłaszcza w sprawach organizacyjnych, a nasz klient ma całą usługę w jednej firmie.  

 

Chce przeprowadzić kapitalny remont starego mieszkania. Niektóre przeróbki wymagają projektów konstrukcyjnych, gazowych itp. Czy muszę to wszystko sam załatwić czy istnieje możliwość, iż Wasza firma wykona wszystkie niezbędne projekty a potem przeprowadzi wg nich remont?

W naszej firmie istnieje możliwość wykonania wszelkich niezbędnych projektów, uzyskania pozwoleń i przeprowadzenia całej inwestycji wg skompletowanej i zatwierdzonej dokumentacji. Po udzieleniu odpowiednich pełnomocnictw wykonamy kompletną dokumentację, złożymy do urzędu, doprowadzimy do uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzimy całą inwestycję zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Ostatecznie uzyskamy wszelkie niezbędne odbiory. Nasz klient nie musi się niczym zajmować osobiście.  

 

Planuje zaadaptować strych. Mamy już niektóre zgody i pozwolenia, ale wiemy, że potrzebny będzie projekt. Czy Wasza firma może wykonać taki projekt, uzyskać pozwolenie na budowę, a następnie wykonać remont?

Na życzenie klienta wykonamy kompletny projekt budowlany wraz z wszelką wymaganą dokumentacją, uzyskamy niezbędne pozwolenia i po wykonaniu prac budowlano-wykończeniowych pod okiem naszego kierownika budowy doprowadzimy do uzyskania wszystkich potrzebnych pozwoleń i obiorów, tak aby zalegalizować nowo powstały obiekt mieszkalny.

 

Mieszkamy na stałe za granicą. Kupiliśmy mieszkanie w Gdańsku. Czy istnieje możliwość wykonania kompleksowego wykończenia tego mieszkania bez bezpośredniego kontaktu z Nami? Jeżeli tak to na jakich zasadach?

Nie raz już wykonywaliśmy takie zlecenia. W takim przypadku niezbędne jest wykonanie projektu aranżacji wnętrz z uwzględnieniem wszystkich zastosowanych technologii, materiałów budowlanych i wykończeniowych. Akceptacja poszczególnych etapów odbywa się drogą mailową i telefoniczną. Sama realizacja jest kontrolowania poprzez wysyłanie zdjęć z poszczególnych etapów budowy.

 

Gdybym zlecil waszej firmie projekt, jak wygląda dobór materiałów wykończeniowych ?

Podczas tworzenia takiego projektu istnieje ścisła współpraca pomiędzy Inwestorem a naszym architektem. Wszystkie widoczne materiały (płytki, podłogi, drzwi, armatura itp) są uzgadniane w trakcie realizacji projektu z naszymi klientami.
Dotyczy to również stylu wykończenia, kolorystyki itd. 
Sam zakup materiałów wykończeniowych odbywa się również wspólnie w miejscu zakupu lub po akceptacji Inwestora na podstawie informacji katalogowych bądz internetowych. Przeważnie takie materiały kupuje sam klient co wyklucza możliwe nieporozumienia. Nasza firma może w takim przypadku zorganizować transport i dostarczyć zakupione materiały na budowę. 

 

 

 

Jeżeli chcesz zadać pytanie dla firmy BM KOMPLEKS przejdź do formularza kontaktowego lub wyśij e-mail na adres

 

 

Powrót do poprzedniej strony

Wszelkie prawa do wszystkich materiałów i zdjęć umieszczonych na tej stronie ZASTRZEŻONE -  żaden fragment tej strony nie może być reprodukowany, przechowywany w systemach odzyskiwania ani przekazywany w sposób elektroniczny lub mechaniczny w postaci odbitki kserograficznej, nagrania czy jakiejkolwiek innej formie, bez wcześniejszego  uzyskania pisemnej zgody firmy BM KOMPLEKS.
Dz. Ust. Nr 24 poz. 83 z dn. 4 02 1994 r.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE